castrosarridal.es utiliza cookies de terceros. [ Acepto ]

Castro Sarridal

Turismo Concello de Cedeira

Aviso Legal

En cumprimento do deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico, recóllese o seguinte:

Identificación de datos do responsable

  • Nome social: XXX
  • Ubicación: Oficina de Turismo Palacete Municipal. Avenida de Castelao s/n
  • CIF: XXX
  • Teléfono: (+34) 981 482 187
  • Email: turismo@cedeira.es
  • Actividades social: XXX

Finalidade da páxina web

XXX

Usuarios

O acceso e/ou o uso deste sitio web atribúe a condición de USUARIO, que acepta este acceso e/ou o uso, estas condicións de uso, porén, polo mero uso do sitio web non significa o inicio dunha relación de traballo.

O responsable do sitio web resérvase o dereito de modificar calquera tipo de información que poida aparecer no sitio web, sen que exista ningunha obriga de pre-asesorar ou informar aos usuarios das devanditas obrigacións, sendo entendido como suficiente coa publicación no sitio web. dos responsables.

Uso do sitio web e responsabilidades

www.castrosarridal.es proporciona información de propiedade de XXX. O USUARIO asume a responsabilidade polo uso do sitio web e comprométese a non utilizar o seu contido para:

  • incorrer en actividades ilegais, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública
  • difundir contido ou propaganda dun xeito racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de defensa do terrorismo ou contra os dereitos humanos;
  • causar danos aos sistemas físicos e lóxicos de monicasaavedra.com, os seus provedores ou terceiros, introducir ou difundir virus informáticos na rede ou calquera outro sistema físico ou lóxico que poida causar o dito mencionado;
  • intente acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes.

Protección de datos persoais e captura de información

Captura de información a través do sitio web:

O formulario de contacto, na páxina como obter desde o sitio web é un formulario no que o usuario debe cubrir o campo de correo electrónico, asunto e o seu nome.

Propiedade intelectual e industrial

Este sitio web está destinado á difusión de coñecementos a través de textos, vídeos, documentos fotográficos ou outros documentos necesarios para a mostraxe do seu contido.

Todos os contidos do sitio web están debidamente protexidos polas regras de propiedade intelectual e industrial, así como rexistrados nos correspondentes rexistros públicos.

Independentemente da finalidade para a que estivesen destinados, a reprodución total ou parcial, o uso, a explotación, a distribución e a comercialización requiren en todo caso a autorización previa por escrito do provedor. Calquera uso non previamente autorizado polo prestador será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

Exclusión de garantías e responsabilidade

O Responsable non se fai responsable dos danos de calquera natureza que poidan causar, por información: por erros ou omisións no contido publicado, por falta de dispoñibilidade do sitio web - cuestións que supoñerían o mantemento técnico ou defectos na páxina web. mesmo causado por virus ou causas, pero con todo comprométese a tomar todas as medidas posibles para evitar estes problemas.

Modificacións realizadas

O responsable resérvase o dereito de facer calquera modificación no deseño ou contido do sitio web sen previo aviso e pode cambiar, eliminar ou engadir contido e servizos que se proporcionan.

Modificacións das presentes condicións e duración

O responsable pode modificar en calquera momento as condicións que aquí se determinen, debidamente publicadas segundo aparezan aquí. A validez das condicións anteriores estará baseada na súa exposición e estará en vigor ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

Lexislación aplicable e xurisdición

A relación entre castrosarridal.es eo USUARIO rexerase pola normativa española actual e calquera litixio será sometido aos Xulgados e Tribunais da cidade de A Coruña, salvo que a lei aplicable prevea o contrario.

Contacto

No caso de que algún Usuario teña algunha dúbida sobre este aviso legal ou calquera comentario na web castrosarridal.es pódese dirixir a turismo@cedeira.es